SEKTOR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

 
  SKM PENYELIA KESELAMATAN DAN KESIHATAN TAPAK BINA TAHAP 3
  Melahirkan Graduan Yang Berkualiti Untuk Menjadi Seorang Penyelia Di Tapak Binaan Bagi Mengawal Aspek Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan. Pelajar Akan Didedahkan Dengan Cara-Cara Menyelia Tapak Binaan Untuk Memastikan Aspek Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Sentiasa Terkawal Dan Dibawah Pemantauan Yang Baik.