KENAPA PERLU MEMILIH KAMI

85% LEPASAN RANACO MENDAPAT PEKERJAAN DALAM TEMPOH 6 BULAN SELEPAS TAMAT LATIHAN

SIJIL INDUSTRI PERCUMA

KAMPUS DI KAWASAN INDUSTRI

MEMILIKI LEBIH 2000 JARINGAN INDUSTRI

TENAGA PENGAJAR YANG BERPENGALAMAN LUAS

ANTARA PUSAT LATIHAN YANG MAMPU MENAWARKAN JAMINAN PEKERJAAN BAGI KURSUS TERTENTU SELEPAS TAMAT LATIHAN

Kisah Kejayaan Alumni

KURSUS KERJASAMA RANACO DAN BELIA MAHIR

SKM Penyelia Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Tahap 3
SKM Mekanik Marin Tahap 1 (Untuk Anak Negeri Terengganu ahaja)